Rostig utmaning!

Tillverkad av Bergsunds Mekaniska Verkstads AB