Ideal tändkulemotor

Tillverkad av Jansons Mekaniska Verkstad i Klippan, Göteborg