Keros-motor

Tillverkad av AB Höganäs Motorfabrik, Höganäs