Home
            
Dateringslista för Beijer Wimmerby-motorer
http://www.veteranmotorer.se

ÅrtalMotornummerÅrtalMotornummer
1931
1932-1556-
1933-1605-1684
19341685-1876
19351877-2093
19362094-2254
19372255-2437
19071?19382438-2538
1908 19392539-2631
1909 19402632-2661
1910 19412661-2665
1911 1941
1912 1943
1913 19442666
1914 19452667-2671
1915 1946
1916 19472672
1917 1948
1918 1949
1919 19502673-2690
1920 19512691-2716
1921 19522717-2719
1922 19532720-2725
1923 1954
1924-454+867-19552726-2728
1925-908-953-19562729
1926-1073-1106-1957
1927 19582730-2732
1928-1234-1959
1929-1294-134719602733
1930-1430-1459-

OBS: Noteringarna för åren före 1934 omfattar inte alla motorer som gjordes de åren! Detta markeras
med bindestreck före och efter motornummren. T ex för år 1926 (med noteringen -1073-1106- )
gjordes motorer med lägre nr än 1073 och med högre nr än 1106.
1924 hoppade men över några hundra motorer (kanske 400 st). Samma år introducerades troligen den helkapslade motorn.
Tidigare motorer hade öppet vevhus.


                         Göteborgs
                                VeteranMotor-               Thomas Davidson
                                          Samling         tel. 0768 807546