Home

Bolinders typ W3, 16-20 hk

(kulhuv och excenter till vattenpump saknas)