Home

Drott tändkulemotor typ S110, 14 hk från 1922

Tillverkad av Motor AB Pythagoras i Norrtälje.