Home

Eureka tändkulemotor nr 1272 på 7 hk

Tillverkad av Storbro Bruk AB på 1920-talet?