Home

Fairbank & Morse typ T, 4 hk

Tillverkad av Fairbank & Morse i USA ca 1907 med lågspänningständning