Home

Fennia 3 hk med, elektriskt tändsystem, från 1916?

Tillverkad av Gävle Motorfabrik i Bomhus, Gävle