Home

Gamma tändkulemotor med centrifugalregulator

Tillverkad av Stora Kopparbergs Bergslags AB, tidigare Vagn & Maskinfabriks AB i Falun