Home

Hercules 2,5 hk med elektriskt tändsystem

Tillverkad av Hercules Corporation i Evansville, Indiana, USA