Home

Munktell tändkulemotor

Tillverkad av Munktells Mekaniska Verkstad AB i Eskilstuna