Home

Rap, tvåcylindrar, 4-takt med elektriskt tändsystem

Tillverkad av Motorfabrikken Rap (C.F. Sörensen) i Ålborg, Danmark