Home

Solo typ F5, 5 hk, med elektriskt tändsystem

Tillverkad av Bröderna Skoogs i Borlänge