Home

VABIS med elektriskt tändsystem (magnet skaknas)

Tillverkad av "Vagnsfabriks-Aktiebolaget i Södertelje"