Home

Wizard lågspännings tändgenerator typ B

Med varvtalsregulator. Vem har en sådan till övers?