Home
              
Dateringslista för Lidan-motorer
http://www.veteranmotorer.se

ÅrtalMotornummerÅrtalMotornummer
1931778-839
1932840-882
1933883-915
1934916-989
1935990-1071
19361072-1139
19371140-1232
19381233-1310
19391311-1411
19401412-1447
19101-2919411448-1497
191130-5919421498-1535
191260-9719431536-1585
191398-12619441586-1612
1914127-15019451613-1664
1915151-18119461665-1750
1916182-22919471751-1891
1917230-27919481892-2083
1918280-32219492084-2155
1919323-34719502156-2216
1920348-38219512217-2279
1921383-39319522280-2328
1922394-40819532329-2349
1923409-43219542350-2351
1924433-457 ?-2410-2429-
1925458-477
1926478-502
1927503-545
1928546-604
1929605-685
1930686-777

OBS: Från och med nr 420 sitter regulatorn på höger sida sett från ljuddämparsidan. Från och med nr 572 är kugghjul och friktionsskiva på vinscharna sammangjutna. Från och med nr 1233 har smörjapparaten samma nummer som motorn.

Motorer till Norge numrerades, före år 1916, enligt annat system. Dit levererades år 1911 nr 132 och 143, år 1912 nr 186 och 190, år 1913 nr 1914, 198, 205 och 214, år 1914 nr 232, år 1915 nr 219. Från och med år 1916 numrerades alla motorer på samma sätt som i Sverige.


                         Göteborgs
                                VeteranMotor-               Thomas Davidson
                                          Samling         tel. 0768 807546