Home

Jag minskar min motorsamling och har följande motorer till salu.

Samtliga motorer är mer eller mindre renoverade och fullt fungerande och är tillverkade i Sverige om inte annat anges i vidhängade text.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comI am reducing my engine collection and have the following for sale.

All the engines are more or less mechanically reconditioned and fully operational and are manufactured in Sweden, unless otherwise indicated in the attached text.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comIch reduziere meine hochwertige Stationärmotorensammlung und folgende Motoren sind jetzt zum Verkauf.

Alle Motoren sind mehr oder weniger renoviert und voll funktionsfähig und werden in Schweden hergestellt, sofern im beigefügten Text nicht anders angegeben.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comNr 2.
Albin O-2 stationär komplett och körbar. Varvtalsregulator på svänghjulet. Har drivit brandspruta så troligtvis få driftstimmar. De flesta delar går att använda till O-2 marinmotor och O-21. Längd =42 cm, Breidd =37 cm, Höjd =40 cm och vikt = 110 kg
4500 SEK.


No 2.
Albin O-2 stationary complete and working. Speed controller on the flywheel. Has operated a fire extinguisher so probably few operating hours. Most parts can be used for O-2 and O-21 marine engines. Lenght =42 cm, Width =37 cm, Hight =40 cm and Weight = 110 kg
4500 SEK.


Nr 2.
Albin O-2 stationär komplett und laufen. Drehzahlregler am Schwungrad. Hat einen Feuerlöscher betätigt, also wohl wenige Betriebsstunden. Die meisten Teile können für O-2 und O-21 Schiffsmotoren verwendet werden. Länge =42 cm, Breite =37 cm, Höhe =40 cm und Gewicht = 110 kg
4500 SEK.Nr 4.
Jumbo 5 hk fotogenmotor från mitten av 1920-talet. Tillverkad vid Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA. Den har öppet vevhus och är monterad på träplatta. Bränsletanken är inte rengjord. Längd = 115 cm, Bredd = 80 cm, Höjd = 90 cm och vikt = 450 kg.
7900 SEK.


Nr 4.
Jumbo 3 hp Jumbo 5 hk parffin engine from mid-1920s. Designed by Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA. It has open crankcase and is mounted on wooden plate . Fueltank is not cleaned. Length = 115 cm Width = 80 cm, Height = 90 cm and weight = 450 kg.
7900 SEK.


Nr 4.
Jumbo 5 PS Kerosin-Motor aus Mitte der 1920. Von Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA gemacht. Es habe offene Kurbelgehäuse und wird auf Holzplatte montiert. Der Kraftstofftank wird nicht gereinigt. Länge = 115 cm Breite = 80 cm, Höhe = 90 cm und das Gewicht = 450 kg.
7900 SEK.Nr 5.
Svensktillverkad Bolinder 5 hk 2-takts tändkulemotor tillverkad 1906. Fast monterad brännare, kylvattenspump, lubrikatorpump och monterad träfundament. Ektunnan för kylvatten är original från 1906. Längd =210 cm, bredd =85 cm, höjd =125 cm och vikt = 500 kg. 24 000 SEK.


Nr 5.
Swedish-made Bolinder 5 hp 2-stroke hot-bulb engine made in 1906, mounted on wooden foundations. Fixed burner, cooling water pump, lubricator pump. The oak barrel for cooling water is original from 1906. Length =210 cm, width =85 cm, height =125 cm and weight = 500 kg. 24 000 SEK.


Nr 5.
In Schweden hergestellter Bolinder 5 PS 2-Takt-Zündkugelmotor aus dem Jahr 1906, montiert auf Holzfundamenten. Festbrenner, Kühlwasserpumpe, Schmierstoffpumpe. Das Eichenfass für Kühlwasser ist original von 1906. Länge =210 cm, Breite =85 cm, Höhe =125 cm und Gewicht = 500 kg. 24 000 SEK.Nr 6.
Svensktillverkad F. O. Beijer 6-8 hk 2-takts tändkulemotor tillverkad 1937, monterad på ekfundament. Kylvattenspump, lubrikatorpump och bränsletank. Längd =143 cm, bredd =82 cm, höjd =135 cm och vikt = 460 kg. 25 000 SEK.


No 6.
Swedish-made F. O. Beijer 6-8 hp 2-stroke hot-bulb engine made in 1937, mounted on oak foundations. Cooling water pump, lubricator pump and fuel tank. Made in USA. Length =143 cm, width =82 cm, height =135 cm and weight = 450 kg. 25 000 SEK.


Nr 6.
Schwedischer F. O. Beijer 6-8 PS 2-Takt-Zündkugelmotor aus dem Jahr 1937, montiert auf Eichenfundamenten. Kühlwasserpumpe, Schmierstoffpumpe und Kraftstofftank. Länge =143 cm, Breite =82 cm, Höhe =135 cm und Gewicht = 460 kg. 25 000 SEK.Nr 7.
Albin typ B1 är en 4-takts 3 hk fotogenmotor med magnettändning från 1916. Den är utrustad med två förgasare, en för startbensin och en för fotogen. Den är en marinmotor som monterats på furufundament. Tändmagneten är ur första serien från Svenska Elektro Magneter (SEM) Det var svårt att importera Bosch-magneter under första världskriget. Length = 72 cm, Width = 56 cm, Hight = 75 cm och Weight = 130 kg
5 000 SEK.


No 7.
Albin B1 is a 4-stroke 3 hp paraffin engine with magneto ignition from 1916. It is equipped with two carburetors, one for starting petrol and one for paraffin. It is a marine engine mounted on pine base. The magneto is from the first series from the Swedish Electro Magneter (SEM), as it was difficult to import Bosch or other magnetos during the First World War. Length = 72 cm, Width = 56 cm, Hight = 75 cm and Weight = 130 kg
5 000 SEK.


Nr 7.
Albin B1 ist ein 4-Takt, 3 PS Petroleummotor mit Magnetzündung Baujahr 1916. Der Motor hat zwei Vergaser , einer zum Starten auf Benzin und einer für Petroleum. Es ist ein Schiffsmotor, auf Kiefernbett montiert. Es war schwierig, Bosch-Magneten während des Ersten Weltkriegs zu importieren. Dafür ist der Zündmagnet vom Svenska Elektro Magneter (SEM) verbaut. Länge = 72 cm, Breite = 56 cm, Höhe = 75 cm und Gewicht = 130 kg
5 000 SEK.Nr 11.
Berg-motor typ VL3 är en 4-takts 3 hk stationärmotor som är monterad på furubädd. Den tillverkad i Lindesberg av Berg & Co AB på 1940-talet. Längd = 75 cm, bredd = 51 cm, höjd = 82 cm och vikt = 90 kg
5000 SEK.


No 11.
Berg engine Type VL3 is a 4-cycle 3 hp stationary engine that is mounted on a pine-skids. It is made at Lindesberg av Berg & Co AB in the 1940s. Length = 75 cm, Width = 51 cm, Hight = 82 cm and Weight = 90 kg
5000 SEK.


Nr 11.
Bergmotor Typ VL3 ist ein 4-Takt 3 PS Standmotor, der auf Kieferkufen montiert ist und in Lindesberg von Berg & Co AB in 1940er Jahre gebaut. Länge = 75 cm, Breite = 51 cm, Höhe = 82 cm und Gewicht = 90 kg
5000 SEK.
                         Göteborgs                              
                                VeteranMotor-              
                                          Samling
Thomas Davidson
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.com (snabel-a) = @
Mobile phone +46 768 807546