Home

En vanlig anledning till att tändkulemotorn inte startar.

http://www.veteranmotorer.se

En vanliga anledningar till att en tändkulemotorn inte startar eller att den stannar då den går sakta, är luft i bränslepumpen eller tryckröret till spridaren. När man pumpar hårt och snabbt (nästan slår med handen) på handpumpen, skall man känna ett tydligt motstånd och höra ett knarrande ljud, annars är det troligen luft i systemet. Trots att man luftat noga så kan det komma in ny luft om sugledningen har en läcka. Om sugventilens fjäder är för styv, förmår atmosfärstrycket inte öppna den under sugslaget, utan luft kan sugas in mellan pumpkolv och pumpcylinder.

Viktigt är också att backventilerna, vanligen kulor, tätar hundraprocentigt. Enklaste (men kanske inte det sundaste) sättet att prova tätheten är med munnen. Gör ren ventilen (smakar bättre då), sug kraftigt med munnen och stoppa tungan i hålet. Ventilen skall nu mer eller mindre hänga fast vid tungan om den är tät. Sugventilen skall ha en så vek fjäder att man kan få den att öppna något om man suget hårt i andra ändan. När provet är klart, så spotta och fräs.

Om motorn tänder lätt en gång per startförsök men inte mer, kan den ha för dålig kompression på grund av slitna kolvringar eller läckage vid topplockspackningen. Det kan också vara för lågt tryck på spolluften till följd av luftläckage i luftventilen/luftventilerna eller vid vevaxeltätningarna.


                         Göteborgs
                                VeteranMotor-               Thomas Davidson
                                          Samling         tel. 0768 807546