Home
Svensk motortillverkning med huvudvikt på tändkulemotorer.

http://www.veteranmotorer.se

TK = tändkulemotor, ET = Elektrisk tändning (endast några enstaka), D = Dieselmotor, GR = Glödrörständning.

Listan är troligen inte komplett ens vad gäller tändkulemotorer.


                         Göteborgs
                                VeteranMotor-               Thomas Davidson
                                          Samling         tel. 0768 807546